Gjone & Partners cung cấp dịch vụ viết blog chuyên nghiệp cho các công ty du lịch, OTA, hoặc các đơn vị kinh doanh sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch.

Bài viết khi đến tay khách hàng là sản phẩm hoàn chỉnh 100%, không cần thêm bất kỳ khâu chỉnh sửa hay biên tập gì khác về nội dung và hình ảnh.

Tiêu chuẩn chung:

  • Bài viết từ 1.500 – 2.500 ký tự
  • Có thể viết theo guideline của khách hàng hoặc chỉnh sửa theo phong cách phù hợp nhất
  • Nội dung thân thiện với SEO
  • Từ 2 – 4 hình/bài

Bảng giá chi tiết:

1 – 5 bài/tháng

Giá: 400.000 VNĐ/bài

6 – 10 bài/tháng

Giá: 370.000 VNĐ/bài

11 – 15 bài/tháng

Giá: 340.000 VNĐ/bài

16 – 20 bài/tháng

Giá: 300.000 VNĐ/bài

Trên 20 bài/tháng

Giá: 250.000 VNĐ/bài